top of page

חמ״ל נוער ישראל

נוער ישראל מתגייס למאמץ המלחמתי!

המלחמה דורשת את ההירתמות וההתגייסות של כל אזרחי הארץ. אנו, צעירי דור העתיד שטרם התגייסו לצה"ל, מחוייבים להתגייס למאמץ הלאומי לשמירה על עמנו, מדינתנו וארצנו.

לשם כך הקמנו את חמ״ל נוער ישראל אשר מחבר בין קבוצות התנדבות של בני ובנות נוער לארגונים הזקוקים לסיוע בזמן המלחמה.

*כל הפניות נבדקות ומאומתות על ידי צוות מתנדבי החמ״ל

ארגונים הזקוקים לסיוע של קבוצות מתנדבים מוזמנים למלא את הפרטים
קבוצות בני נוער מגיל 15 המעוניינות להתנדב ולסייע לארגונים שונים בעת המלחמה מוזמנות למלא את הפרטים
bottom of page